Fritid & Samfund

Det mener vi!

Kommentarer fra Fritid&Samfund til hvad der sker på fritids- og folkeoplysningsområdet.

Se temaerne i menuen til venstre!

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd