Fritid & Samfund

Folkeoplysningspolitikker

Rapport om kommunernes folkeoplysningspolitikker. Fritid & Samfund har i 2013-2014 lavet en stor undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Medlemmer af alle kommunernes folkeoplysningsudvalg/§ 35, stk. 2-udvalg er blevet spurgt om politikkens indhold, processen med at lave politikken, udvalgets kompetencer og sammensætning etc.

Den samlede rapport om kommunernes folkeoplysningspolitikker hent den her!

Links til kommunernes folkeoplysningspolitikker
Der er pt. ingen links til de kommunale folkeoplysningspolitikker.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd