Fritid & Samfund

Folkeoplysningspolitikker

Rapport om kommunernes folkeoplysningspolitikker. Fritid & Samfund har i 2013-2014 lavet en stor undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Medlemmer af alle kommunernes folkeoplysningsudvalg/§ 35, stk. 2-udvalg er blevet spurgt om politikkens indhold, processen med at lave politikken, udvalgets kompetencer og sammensætning etc.

Den samlede rapport om kommunernes folkeoplysningspolitikker hent den her!

Links til kommunernes folkeoplysningspolitikker
Vi har her på siden samlet kommunernes folkeoplysningspolitikker. Oversigten er opdelt i de 5 regioner. Der opdateres løbende.

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd