Fritid & Samfund

Konsulentydelser

Skal I lave en ny folkeoplysningspolitik? Skal I have lavet en undersøgelse? Skal I have evalueret et indsatsområde? Skal I søge om støtte fra EU-programmer med relation til fritids- og kulturområdet? Så er I meget velkomne til at kontakt Fritid & Samfund.

Fritid & Samfund har et konsulentteam, der kan hjælpe med opgaven.

Konsulentgruppen har tæt kontakt til og stor indsigt i dansk og internationalt forenings- og fritidsliv og har gennem en lang årrække arbejdet med udvikling af fritids- og kulturpolitik på kommunalt plan, lavet undersøgelser, evalueringsopgaver og internationale projekter.

Konsulentgruppen består af:

Hans Stavnsager chefkonsulent. Tidligere generalsekretær i DUF. Har mange års erfaring som konsulent inden for fritids- og kulturområdet. Medlem af den arbejdsgruppe, nedsat af Undervisningsministeriet, der forberedte arbejdet med follkeoplysningsloven. Arbejder desuden inden for det frivillige sociale arbejde. Kan desuden påtage sig opgaver inden for områderne kommunikation og organisationsudvikling.

Ole Larsen Har arbejdet som TV-journalist og informationschef i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Kender dansk foreningsliv godt fra sit mangeårige arbejde som både leder og træner. Var formand for folkeoplysningsudvalget i Ringe Kommune 1993 – 2006. Siden 2007 formand for Ringe Boldklub.

Kurt Smidt Idræts- og fritidschef. Har mere end 20 års konsulent- og undervisningserfaring inden for den kommunale fritids- og kulturverden og har desuden fungeret som frivillig leder i en række forskellige foreninger. Arbejder desuden som konsulent inden for områderne sundhed og forebyggelse. Kender folkeoplysningsområdet både som fritidskonsulent, folkeoplysningspolitiker og som bruger.

Steffen Hartje sekretariatschef for Fritid & Samfund. Har stor erfaring i arbejdet med kultur- og fritidspolitik gennem undersøgelser, evalueringsopgaver, konsulentopgaver og foredragsvirksomhed. Arbejder endvidere med opgaver inden for områderne: Nærdemokrati, medborgerskab og netværksstyring.

Kontakt venligst sekretariatet for oplysninger om pris m.v.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd