Fritid & Samfund

Nyheder

Workshop: lovtolkning af folkeoplysningsloven

2. april 2019

Det kan i dag være svært at få hjælp til, hvordan man kan tolke folkeoplysningsloven i forbindelse med konkrete sager, tilskudsmodeller, lokaler og anlæg m.v. Hverken Kulturministeriet eller Kommunernes Landsforening har ønsket at påtage sig denne vejlederrolle, og derfor arrangerer Fritid & Samfund en workshop om emnet i Roksilde

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd