Fritid & Samfund

Nyheder

Skal folkeoplysningsloven ændres? - udskydes grundet covid-19

14. marts 2020

Fritidssamrådet for medarbejdere inden for fritids-, kultur- og folkeoplysningsområdet i kommunerne i Danmark, og Landsforeningen Fritid&Samfund indbyder til følgende debatdag: Skal folkeoplysningsloven ændres? - Med fokus på de lovændringer, der blev vedtaget i 2016. Tidspunkt: Debatdagen er blevet udskudt til efter sommerferien. Målgruppe: Politikere, chefer, konsulenter, organisationer, adm...

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd