Fritid & Samfund

Ændringerne af folkeoplysningsloven

Kulturministeriet har lavet en sammenskrivning af forarbejdet til de nye ændringer af folkeoplysningsloven.

Formålet med sammenskrivningen har været at give
et bedre overblik over, hvad intentionen er og hvordan
de skal fortolkes.

Sammenskrivningen kan hentes her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd