Fritid & Samfund

Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg?

Kurset er et tilbud til dig, som de næste 4 år har valgt at arbejde med fritids- og folkeoplysningspolitik som medlem af et folkeoplysningsudvalg eller en anden konstellation, der har folkeoplysningen som arbejdsfelt.
Hent programmet her

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd