Fritid & Samfund

Frederik Hansen blev valgt som formand for Fritid&Samfund

På Fritid&Samfund repræsentantskabsmødet den 7.6.2017 i Odense, blev Frederik Hansen valgt som ny formand. Han afløser Leif Max Hansen.

Frederik H 2

 

Gennem sit arbejde som leder for fritids- og ungdomsklubvirksomhed blev han tilforordnet til Fritidsnævnet og Fritidskommissionen i Høje Taastrup. 
Senere blev han som repræsentant for spejderarbejdet i kommunen udpeget som repræsentant i fritidsnævnet, der valgte ham som formand. 

I denne egenskab stod han i spidsen for implementeringen af folkeoplysningsloven i Høje Taastrup og var én af fædrene til kommunens tilskudssystem. Han har gennem årene været aktiv i lovændringer og var i en periode byrådsmedlem i kommunen og som politisk udpeget formand for en af mange arbejdsgrupper, der forsøgte at forny tænkningen omkring folkeoplysning.

I forbindelse med valget gjorde Frederik opmærksom på, at han i fritidspolitisk sammenhæng bekymrede sig omkring den almindelige forståelse for dansk folkeoplysning, hvorfor han som formand i Fritid og Samfund vil arbejde for at fremme den almene forståelse samtidig med at han vil arbejde for at der skabes plads til stadig fornyelse og forandringer på brugernes præmisser.

Vi skal passe på, at folkeoplysning ikke ender med ”at blive en række palisader, der forsvarer tidligere privilegier og rettigheder, men i stedet bliver stedet hvor danske ideudvikling og initiativ får plads” udtaler han efter formandsvalget.

 

 

  

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd