Fritid & Samfund

Kineserne Kommer!

Ny undersøgelse fra CUR om det danske ungdomsliv, stigende søvnproblemer hos børn og unge, behovet for innovation i foreningslivet,fremtidens fritidsfaciliteter, udfordringen ved at arbejde med selvorganiserede, nye initiativer i landsorganisationerne m.m indgår i programmet for konferencen i Vissenbjerg den 24/11/16. Hent programmet under "Kurser".

Foruden at belyse ændringerne i det danske ungdomsliv og deres betydning for foreningslivet vil der på konferencen også være fokus på nogle af de andre væsentlige udfordringer, som det danske foreningsliv står overfor i de kommende år: De stigende søvnproblemer i hele befolkningen, behovet for nye fritidsfaciliteter, behovet for innovation i foreningslivet, udvikling af samarbejdsformer mellem kommuner og de selvorganiserede m.v. Desuden vil landsorganisationerne på fritidsområdet give eksempler på nye aktiviteter og organisationsformer, der er med til at skabe fornyelse i idrætten, aftenskole og det idebestemte børne- og ungdomsarbejde.
Oplægsholdere: Mikael Rasmussen, Center for stress og trivsel, Martin Hedal, IDAN, Andreas Tang-Brock, Move Copenhagen, Bo Vestergård Madsen, Lokale og Anlægsfonden, Stig Eiberg Hansen, Gentofte Kommune, Søren Østergaard, CUR, Thomas Bach, DIF, Birgitte Nielsen, DGI, Per Paludan, DFS, Malene Berth Nielsen, FORA.
Hent programmet her

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd