Fritid & Samfund

Aftenskolen position som en stor fritidsaktivitet er truet

En ny undersøgelse foretaget af sekretariatsleder Steffen Hartje, med hjælp fra Lene Holm fra Fritid&Samfunds sekretariat af de kommunale folkeoplysningspolitikker viser en faretruende udviklingstendens for aftenskoleområdet.

Siden den daværende Anders Fogh-regering i 2003 gennem en lovændring nedsatte det maksimale tilskud til lærer- og lederløn til det halve af, hvad det havde været før, har området været udsat for en stor økonomisk tilbagegang.

Den nye undersøgelse viser, at denne tilbagegang fortsætter. I perioden fra 2010-2014 har der således været en tilbagegang på 14 %. Tilbagegangen i tilskuddet til aftenskolerne er imidlertid ikke den eneste udfordring, de står overfor. Aftenskolerne befinder sig i en meget vanskelig situation af følgende årsager:

*  De er udfordret af stadig mindre politisk bevågenhed både på landsplan og i kommunerne. Hvad der bl.a. kommer til udtryk ved, at aftenskoleområdet ikke er særligt velbeskrevet i de kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitikker.

*  De har kun i meget begrænset omfang været i stand til i fællesskab at sætte en ny dagsorden for udviklingen af området (eksempelvis gennem etablering af partnerskaber med de kommunale forvaltninger om at løse velfærdsopgaver).

*  De er ikke en del af den frivillighedsdagsorden, der får så stor opmærksomhed i kommunerne for øjeblikket, og de er begyndt at blive presset af, at frivillige i stigende grad påtager sig undervisnings- og læringsopgaver.

*  Faldet i antallet af skoler har i nogle kommuner betydet, at der er færre ressourcer til rådighed til at deltage i lokale netværk og til at lave lobbyvirksomhed i forhold til kommunalbestyrelsen m.fl. På trods af at der er blevet flere store skoler, der generelt er mere effektive og agerer mere professionelt end de små skoler.

*  De får en stadig større konkurrence fra biblioteker og andre kommunale institutioner, der tilbyder undervisning og foredrag gratis.

*  De har en faldende aktivitet.

Undersøgelsens resultater bør være et wake up call både for skolelederne i oplysningsforbundene og for politikere på nationalt og kommunalt plan, siger sekretariatsleder i Fritid & Samfund Steffen Hartje, der har stået for undersøgelsen. Hvis der ikke snart gøres noget, der kan forbedre aftenskolernes vilkår, vil området svinde ind, og der vil være kommuner helt uden aftenskoler.

Selvom aktiviteten er faldende, er der stadig mere end 500.000 danskere, der deltager i aftenskole-undervisning, foredrag m.v., og det vil være et stort historisk tab, hvis denne frie form for voksen-undervisning forsvinder. Undersøgelsen viser, at der er en stor grad af sandsynlighed for, at aftenskolen har udspillet sin rolle som en væsentlig fritidsaktivitet inden for en forholdsvis kort årrække, hvis den nedadgående spiral ikke ændres til sin modsætning.

Undersøgelsen kan hentes her

Kontakt Steffen Hartje, projektansvarlig og sekretariatsleder hos Fritid & Samfund, for uddybning af undersøgelsen på tlf. 40 71 07 18 eller mail fritid@fritid-samfund.dk

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd