Fritid & Samfund

Tidsskrift

Fritid&Samfunds tidsskrift: Kultur &Fritid stiller skarpt på udviklingen indenfor fritidslivet og følger lovgivningen på området nøje. Desuden fungerer tidsskriftet som et forum for erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser ved at beskrive nye projekter, udviklingsarbejder og andre initiativer med betydning for folkeoplysnings- og fritidsområdet. Abonnement: Tidsskriftet udgives 3 gange om året Pris: 220,- for et årsabonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet

Nyt digitalt nummer af tidsskriftet er udkommet den 16.5.2017

 

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd