Fritid & Samfund

Organisationen

Fritid & Samfund arbejder for at forny og forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik, styrke det kommunale nærdemokrati gennem netværkskoordinering og borgerinddragelse, samt at udvikle aktivt medborgerskab. Foreningen er en netværksorganiseret paraplyorganisation, der er uafhængig af partipolitik og særinteresser. Stiftet i 1975.

Sekretariatet har følgende adresse:
Skt. Pauls Kirkeplads 9B, 3.sal
8000 Aarhus C
Denmark

Telefon: +45 5120 7560 (Jonna Toft) 
Email: fritid@fritid-samfund.dk

Sekretariatschef 
Jonna Toft

Bestyrelse
Søren Gøtzsche, formand, tlf. 7216 4006
Benedikte Marie Kaalund
Henrik Koch
Mette Larsen
Henrik Christensen
Ole Bested


Hvem kan blive medlem?
Alle, der interesserer sig for kultur- og fritidspolitik og vil arbejde for foreningens formålsparagraffer, kan blive medlem. Foreningen har følgende medlemskatagorier:
- Kommunalt medlemskab
- Foreningsmedemskab
- Personligt medlemskab.

 

Vilkår for brug af hjemmesiden:

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Fritid&Samfund forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd