Fritid & Samfund

Organisationen

Landsforeningen Fritid & Samfund arbejder for at styrke folkeoplysningen og det frivillige foreningsarbejde i Danmark. Vi ønsker at styrke det aktive medborgerskab og at forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik i landets kommuner.

Sekretariatet:
Skt. Pauls Kirkeplads 9B, 3.sal
8000 Aarhus C
Denmark

Telefon: +45 5120 7560 (Jonna Toft) 
Email: fritid@fritid-samfund.dk

Sekretariatschef:
Jonna Toft

Sommerferie: Kontoret er lukket i uge 30-32 samt i uge 37, 2024.

Bestyrelse:
Søren Gøtzsche, konsulent i Furesø Kommune. Formand. Tlf. 7216 4006
Henrik Koch Rasmussen, leder af Fritidsområdet, Ringkøbing-Skjern Kommune
Mette Larsen, faglig koordinator for folkeoplysning, Rudersdal Kommune
Henrik Christensen, sekretariatsleder, Dansk Oplysningsforbund
Ole Bested, formand, AOF Hvidovre
Henning Kjærgaard, landsformand, FOF Danmark. 


Hvem kan blive medlem?
Alle, der interesserer sig for kultur- og fritidspolitik og vil arbejde for foreningens formålsparagraffer, kan blive medlem. Foreningen har følgende medlemskatagorier:
- Kommunalt medlemskab
- Forenings-/initiativtagermedlemskab
- Personligt medlemskab.

Fritid & Samfund blev stiftet i 1975 og er uafhængig af partipolitik og særinteresser. 

 

Vilkår for brug af hjemmesiden:

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Fritid&Samfund forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd