Fritid & Samfund

Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

23. januar 2018

Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg?

Læs mere om Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

Nej til tvungen bortforpagtning af cafeteriadrift

Når man som Fritid&Samfund er en aktiv spiller på det folkeoplysende felt, er det altid interessant, når regeringen interesserer sig for området. Vi er derfor også glade for, at der nu er kommet et udspil i forhold til de mange frivilligt drevne cafeterier og væresteder, der er rundt omkring i landets idrætshaller og andre samlingssteder. Det kan derfor være en rigtig god idé at sikre, at tilbuddet udliciteres, så der kan komme mest mulig konkurrence og det bedst mulige tilbud til brugerne af de folkeoplysende tilbud.

Der er bare lige det ….
At cafeteriadrift rigtig mange steder i landet drives af frivillige, ikke fordi de synes, det er den optimale fritidsbeskæftigelse, men tværtimod fordi der ellers ikke ville være noget tilbud.
Virkeligheden er desværre ikke, at det ikke er lukrative forretninger at drive cafétilbuddet til fritidsbrugerne, men det tværtimod stort set er umuligt, at få det til at hænge sammen økonomisk, hvis det ikke var for de frivillige.
Derfor glæder det os, når Erhvervsministeriet nu foreslår, at det nu skal bortforpagtes, så det bliver synligt, at det ikke er for at drive forretning, at frivillige bruger deres tid på at lave kaffe, smører ostemader og sætte vand på køl … det handler om, at der alternativt ikke ville være noget tilbud.
Det er vanskeligt at se, hvem der overhoveder skulle kunne tjene på udlicitering, når det er vanskeligt for foreningerne at tjene en skilling til klubkassen når medlemmerne selv driver det, så det kan ikke være for pengenes skyld. Husk at de frivillige alene driver cafeteriet for at have et tilbud til medlemmerne.
Så undskyld ”Regering” … det ville være bedre, hvis I samlede interessen omkring en reel bekymring for den folkeoplysende tanke, det at være engageret i hinanden og lade sig forpligte af et engagerende fællesskab ... for det er der skoen trykker … fritid er ikke og må ikke blive en forretning.
Vi ved godt, at der er enkelte cafeteriaer, der drives kommercielt, men de er stort set alle kædet sammen med en eller anden form for restaurant eller et ”ud af huset tilbud”.
Så lad jer nu ikke drive af overordnede politiske ideologier, men af snusfornuft … lad foreningslivet i fred så de kan skabe gode indholdsrige aktiviteter for landets børn, unge og voksne og, hvis det er nødvendigt at kunne servere en kold vand, en kop kaffe eller et rundstykke med ost.

Frederik A. Hansen

Formand Fritid og Samfund

horing pic 1.jpg Forstoerrelsesglas

Undersøgelse foretaget af Fritid&Samfund tegner et dystert billede af aftenskolen.

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Forstoerrelsesglas

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Sekreatriatschef Steffen Hartje, Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatet.

Forstoerrelsesglas 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen

Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Repræsentantskabsmøde 2018

Fritid&Samfunds repræsentantskabsmøde blev afholdt den 6. juni 2018 kl. 10-14 i Kolding Uddannelses Center. Frederik A. Hansen blev genvalgt som formand. Vivian Glasdam Sørensen og Jan steffensen fik genvalg til bestyrelsen

Folkeoplysningspolitik

Fritid&Samfund hjælper gerne medlemskommunerne i forbindelse med, at de skal revidere de kommunale folkeoplysningspolitikker. Kontakt sekretariatet for yderligere oplysninger.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd