Fritid & Samfund

Årsmøde 2017

28. november 2016

Fritid&Samfund holder repræsentantskabsmøde onsdag den 7. juni 2017 i Ubberud Kultur- og Bevægelseshus (tæt ved Odense) Dagsorden i henhold til vedtægterne. Yderligere oplysninger ved henvendelse til sekretariatet

Læs mere om Årsmøde 2017

Aftenskolehøring

2. januar 2017

Fritid&Samfund arrangerer en høring om aftenskolen og dens fremtidsmuligheder på Christiansborg den 3.3.2017. Målgruppe: Medlemmer af folkeoplysningsudvalg (35.2udvalg),aftenskoleledere, forvaltningsmedarbejdere og andre interesserede.

Læs mere om Aftenskolehøring

New-D projektet
New-D projektet, der har til formål at udvikle en ny didaktiv i den erhvervsrettede voksenundervisning, har holdt afslutningskonference i 
Graz, Østrig

Læs mere om projektet og konferencen under "Projekter".

E02 Invitation En 1000X1414 96

 

Undersøgelse tegner et dystert billede af aftenskolen.

Forstoerrelsesglas

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Guidelines der kan bidrage til at forny pædagogikken på de erhvervsrettede uddannelser fra New-D projektet.
Notatet beskriver hvordan der arbejdes med at forny arbejdsmarkedsuddannelserne i forskellige europæiske lande, og giver nogle bud på, hvordan man kan forny undervisningen af sårbare unge.
I forlængelse af håndbogen vil der senere blive udgivet et trænings curriculum, der har til formål at inspirere til en ny didaktik på området.
Hent notatet her

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker
Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatsleder Steffen Hartje tlf. 61 51 85 50


Den nationale vision for folkeoplysningen
Visionen består af 12 kerneværdier, som skal inspirere det folkeoplysende arbejde fremover. De centrale aktører inden for folkeoplysningen har været inddraget i arbejdet med visionen.
Visionen kan hentes her

 

 Debatdagchistiansborg1

 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen
Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Godkendelse af folkeoplysende foreninger

Hvad er en folkeoplysende forening? Dette spørgsmål og andre problemstillinger vedrørende godkendelse af folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven vil blive behandlet på dette kursus. Kurset er målrettet medlemmer af folkeoplysningsudvalg/§ 35, stk. 2-udvalg og sekretærer for disse udvalg. Tidspunkt for næste kursus er endnu ikke fastlagt.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd