Fritid & Samfund

Aftenskolen position som en stor fritidsaktivitet er truet

29. januar 2016

En ny undersøgelse foretaget af sekretariatsleder Steffen Hartje, med hjælp fra Lene Holm fra Fritid&Samfunds sekretariat af de kommunale folkeoplysningspolitikker viser en faretruende udviklingstendens for aftenskoleområdet.

Læs mere om Aftenskolen position som en stor fritidsaktivitet er truet

Forstoerrelsesglas

Program for repræsentantskabsmødet den 9/6 2016
Programmet kan hentes her
Dagsorden for repræsentantskabsmødet kan hentes her

 

Ny undersøgelse tegner et dystert billede af aftenskolen.
Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 
Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Guidelines der kan bidrage til at forny pædagogikken på de erhvervsrettede uddannelser fra New-D projektet.
Notatet beskriver hvordan der arbejdes med at forny arbejdsmarkedsuddannelserne i forskellige europæiske lande, og giver nogle bud på, hvordan man kan forny undervisningen af sårbare unge.
I forlængelse af håndbogen vil der senere blive udgivet et trænings curriculum, der har til formål at inspirere til en ny didaktik på området.
Hent notatet her

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker
Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatsleder Steffen Hartje tlf. 61 51 85 50


Den nationale vision for folkeoplysningen
Visionen består af 12 kerneværdier, som skal inspirere det folkeoplysende arbejde fremover. De centrale aktører inden for folkeoplysningen har været inddraget i arbejdet med visionen.
Visionen kan hentes her

 

 Debatdagchistiansborg1

 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen
Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Ny undersøgelse fra New-D projektet

Den nye New-D undersøgelse er nu blevet publiceret. Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan unge mennesker opfatter den undervisning og didaktik, de oplever i de erhvervsrettede uddannelser i Østrig, Tyskland, Danmark, Italien, Tyrkiet og Slovenien: "Hvordan ønsker de at lære?", "Hvilke behov og krav har de?” " Hvad kan der gøres for, at de ikke dropper ud af uddannelsen?" Undersøgelsen kan downloades - Se under projekter New-D.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd