Fritid & Samfund

Frederik Hansen blev valgt som formand for Fritid&Samfund

8. juni 2017

På Fritid&Samfund repræsentantskabsmødet den 7.6.2017 i Odense, blev Frederik Hansen valgt som ny formand. Han afløser Leif Max Hansen.

Læs mere om Frederik Hansen blev valgt som formand for Fritid&Samfund

Ændringerne af folkeoplysningsloven

15. marts 2017

Kulturministeriet har lavet en sammenskrivning af forarbejdet til de nye ændringer af folkeoplysningsloven.

Læs mere om Ændringerne af folkeoplysningsloven

Serviceeftersyn af folkeoplysningsloven på aftenskoleområdet?

Fritid&Samfunds aftenskolehøring på Christiansborg den 3.3.2017 er resulteret i, at repræsentanter fra Socialdemokratiet, Mogens jensen, De Radikale Marianne Jelved og Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, skal mødes for at diskutere om, der skal laves et serviceeftersyn af folkeoplysningsloven med henblik på at give aftenskolerne bedre arbejdsbetingelser.

horing pic 1.jpg 

Serviceeftersynet kan bl.a. komme til at dreje sig om, at fjerne den nuværende regel om, at kommunerne maksimalt kan give 1/3 i tilskud til lærer-leder løn til den almene undervisning.
Reglen stammer fra 2003, hvor den var en spareøvelse, men har forlængst overlevet sig selv, fordi den gør de kommunale tilskud ufleksible og forhindrer at det tilskud, der gives til aftenskoleområdet, ofte ikke bliver brugt i de små kommuner. Den har desuden medværket til, at der er sket et stort fald i antallet af aftenskoler, siden den blev indfødt.

Forstoerrelsesglas

Undersøgelse foretaget af Fritid&Samfund tegner et dystert billede af aftenskolen.

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Forstoerrelsesglas

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Sekreatriatschef Steffen Hartje, Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatet.

Forstoerrelsesglas 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen

Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Repræsentantskabsmøde 2018

Fritid&Samfunds repræsentantskabsmøde afholdes den 6. juni 2018 kl. 10-14 i Kolding Uddannelses Center. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet.

Referat af aftenskolehøringen

Fritid&Samfunds gennemførte den 3.3.2017 en høring på Christiansborg, der satte fokus på aftenskoleområdets potentialer og udfordringer. En kommentar til høring samt et referat kan læses under "Kurser"

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd