Fritid & Samfund

Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

23. januar 2018

Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg?

Læs mere om Kursus for nye medlemmer af folkeoplysningsudvalg

Slagkraft i folkeoplysningsudvalgets arbejde

23. januar 2018

Kurset henvender sig til deltagere, der har erfaring med at arbejde i et folkeoplysningsudvalg (§35.2 udvalg), og som ønsker inspiration til at forny den måde udvalget arbejder på.

Læs mere om Slagkraft i folkeoplysningsudvalgets arbejde

Bliv medlem af Fritid&Samfund!

Foreningen arbejder for at forny den kommunale- og lokale fritidspolitik gennem kurser, konferencer, undersøgelser og vejledning, og er et samlingssted på tværs af de skel, der opdeler fritidslivets organisationer og initiativtagere.

Gennem de 43 år, Fritid&Samfund har eksisteret, er der opbygget en betydelig kompetence om lovgivningen og den praksis der foregår på fritidsområdet både på lokalt-, kommunalt-, nationalt- og internationalt plan.

Foreningens primære målgruppe er foreningslivets repræsentanter i de kommunale udvalg på fritidsområdet. (Eks. folkeoplysningsudvalg og andre §35.2 udvalg)

Få et tilbud om et kommuanlt medlemskab ved henvendelse til sekretariatet.

 

horing pic 1.jpg Forstoerrelsesglas

Undersøgelse foretaget af Fritid&Samfund tegner et dystert billede af aftenskolen.

Fritid&Samfund har undersøgt aftenskolernes situation med udgangspunkt i de kommunale folkeoplysningspolitikker. Undersøgelsen, der blev offenliggjort den 29/1 2016, viser at aftenskolerne står overfor nogle store udfordringer. 

Ansvarlig for undersøgelsen er sekretariatsleder i Fritid&Samfund Steffen Hartje. Den har fået støtte af Kulturministeriet puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Download undersøgelsen her

Forstoerrelsesglas

Undersøgelsen af de kommunale folkeoplysningspolitikker

Sekreatriatschef Steffen Hartje, Fritid & Samfund har undersøgt de kommunale folkeoplysningspolitikker, deres indhold, §35.2 udvalget, synlighed, målsætninger, handleplaner m.v.Undersøglsen indeholder resultater for de samlede besvarelser og de enkelte hovedområder og kan hentes her

Yderligere info om politik-undersøgelsen kontakt sekretariatet.

Forstoerrelsesglas 

Fritid & Samfund har undersøgt kommunernes brug af 25-års reglen

Fritid & Samfund har for DGI lavet en undersøgelse af kommunernes brug af 25-års reglen i forhold til lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven, jf. § 25, stk. 1. Undersøgelsen viser, at det er relativt få kommuner, der ikke benytter sig af reglen. Der er tale om i alt 8 kommuner ud af landets 98 kommuner. Desuden er der enkelte kommuner, der ikke bruger 25-års reglen på enkelte områder, f.eks. idrætsområdet. Hent notatet her

For yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt Fritid & Samfunds sekretariatsleder Steffen Hartje, tlf. 61 51 85 50

Repræsentantskabsmøde 2018

Fritid&Samfunds repræsentantskabsmøde afholdes den 6. juni 2018 kl. 10-14 i Kolding Uddannelses Center. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sekretariatet.

Referat af aftenskolehøringen

Fritid&Samfunds gennemførte den 3.3.2017 en høring på Christiansborg, der satte fokus på aftenskoleområdets potentialer og udfordringer. En kommentar til høring samt et referat kan læses under "Kurser"

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd