Fritid & Samfund

Organisationen

Fritid & Samfund er en landsforening på kultur- og fritidsområdet, der arbejder for at forny og forbedre den lokale fritids- og kulturpolitik, styrke det kommunale nærdemokrati gennem netværkskoordinering og borgerinddragelse samt udviklingen af et aktivt medborgerskab på lokalt, nationalt og internationalt plan. Foreningen har sit eget forlag og udgiver tidsskriftet kultur og fritid/ "Folkeoplysning" Foreningen er en netværksorganiseret paraplyorganisation, der er uafhængig af partipolitik og særinteresser.

Kontakt:

Sekretariatet har følgende adresse:
Jagtvej 12
8270 Højbjerg 
Denmark
Telefon: +4561518550
Email: fritid@fritid-samfund.dk

Sekretariatschef 
Steffen Hartje 
hartje@fritid-samfund.dk

Bestyrelse
Frederik Hansen, landsformand 
Kai Raun, næstformand
Søren Gøtzsche 
Vivian Glasdam Sørensen
Frederik A. Hansen 
Kurt Smidt
Jan SteffensenHvem kan blive medlem?
Alle, der interesserer sig for kultur- og fritidspolitik og vil arbejde for foreningens formålsparagraffer, kan blive medlem. Foreningen har følgende medlemskatagorier:
- Kommunalt medlemskab
- Foreningsmedemskab
- Personligt medlemskab.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd