Fritid & Samfund

Vov at indgå nye partnerskaber

Foreninger og organisationer skal vove at arbejde sammen med nogen, der ikke ligner dem selv, for at få bedre resultater. Handlemod og partnerskaber var temaet på årets Folkeoplysningens Dag.

 

”Det er en faglighed at arbejde i partnerskaber. Og der er brug for en metode, hvis det skal lykkes og blive frugtbart. Meget af arbejdet ligger i forberedelsen,” påpegede Jesper Mørk Hovgaard på Folkeoplysningens Dag 2023, som Dansk Folkeoplysnings Samråd står bag. Her var temaet ’Handlemod og partnerskaber’.

Jesper Mørk Hovgaard er direktør i Partnerskabshuset Krydsfelt, der bistår organisationer, kommuner, virksomheder og andre med at finde sammen i frugtbare partnerskaber.

”Man skal bevæge sig væk fra ustrukturerede og afkoblede partnerskaber, hvor man sætter sig selv i centrum, og i stedet bevæge sig hen mod systematisk samarbejde, hvor udfordringen, man gerne vil løse, er i centrum,” forklarede han.

”Når udfordringen er i centrum, viser det sig nogle gange, at det giver mening at arbejde sammen med nogle helt andre aktører, end man først havde tænkt på. Vi skal udvide horisonten i forhold til, hvem der kan have interesse i at løse den problemstilling, der er valgt,” påpegede han.

Han pegede på fire spor i forarbejdet til at skabe et godt partnerskab:

  1. Hvilket problem vil vi gerne løse?
  2. Hvem vil vi være forbundet til?
  3. Hvad vil det sige at samarbejde med os?
  4. Hvordan skaber partnerskabet værdi i vores hverdag?

Integrer projektet i hverdagen

Et af de gode råd fra Jesper Mørk Hovgaard er, at alle parter i samarbejdet skal gøre sig klart, hvordan projektet understøtter eller bidrager til det arbejde, de i forvejen udfører.

Projektet må ikke være afkoblet fra hverdagens arbejde, for så er der risiko for, at det prioriteres lavere i en travl hverdag. Det skal integreres i hverdagen.

Desuden skal hver part have styr på, hvad de selv kan bidrage med. Hvorfor skulle andre vælge lige netop dem som partnere? En god forberedelse er afgørende for et godt og givtigt partnerskab.

Det er også en god ide at tænke grundigt over, hvordan målgruppen for projektet kan inddrages på bedste vis – så man ikke stigmatiserer dem, men der imod ser på, hvad de kan bidrage med.  

Inspiration kan downloades

Partnerskabshuset Krydsfelt har lavet en række publikationer og undersøgelser om at arbejde i partnerskaber. Der er god viden at hente i de tre publikationer ’Værdi fra dag 1 i partnerskaber’, ’Værdi i år 2 af partnerskaber’ og ’Kemi i partnerskaber’.

Find dem i virksomhedens vidensbank – de er gratis.

(Af journalist Jonna Toft)

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd