Fritid & Samfund

Active European Seniors for Active European Citizenship

Forfatter: Tidl. sekretariatschef Steffen Hartje m.fl.

Fritid & Samfund har været med i projektet: Active European Seniors for Active European Citizenship (AESAEC), der har undersøgt, hvordan et aktivt medborgerskab kan udvikles blandt gruppen af seniorer.
Et af resultaterne fra det meget interessante projekt er en håndbog i, hvordan man ansøger om EU projekter, samt hvordan man kan styre et sådan, hvis ansøgningen kommer igennem nåleøjet.
Håndbogen har seniorer som målgruppe, men kan med udbytte læses af alle, der overvejer at ansøge om tilskud til et projekt på EU-niveau eller allerede har fået en bevilling.
Download håndbogen fra dette link http://www.aesaec.eu/fileadmin/user_upload/aesaec_handbook_final_dk_LQ.pdf

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd