Fritid & Samfund

Grundbog i kompetenceafklaring

Forfatter: John Steen Johansen og Steffen Hartje

Formålet med denne publikation er at formulere nogle bud på, hvordan man kan afklare og dokumentere uformelle kompetencer. En forudsætning for kvaliteten af en sådan afklaring er, at den foretages i dialog med en kompetent vej- leder. Vi har derfor valgt at sætte et særligt fokus på vejlederens opgaver i kompetenceafklaringsprocessen.

Bogens primære målgruppe er alle, der skal arbejde med kompetenceafklaring på virksomhedsniveau, inden for voksen- undervisningen samt i foreningslivet.

Steffen Hartje & John Steen Johansen Januar 2006 

Hent bogen her

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd