Fritid & Samfund

Gøteborgnotatet

Folkeoplysningens digitale udfordring. Af Søren K. Mortensen & Steffen Hartje

Skrevet på baggrund af Göteborg-gruppens diskussioner om folkeoplysningens fremtid og rolle, når det digitale samfund afløste industrisamfundet.

Göteborg-gruppen bestod af skoleledere og sekretariatsledere fra Nordens Folkeliga Akademi, AOF, FOF, LOF, FO, DOF, Blindes Oplysningsforbund, Studieskolen, Udviklingscenteret for folkeoplysning og voksenundervisning, Fritid & Samfund samt Folkeoplysningssamvirket i Aarhus.

Udgivet i 1997. 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd