Fritid & Samfund

Udvikling af lokale styringsnetværk

Forfatter: Tidl. sekretaritschef i Fritid & Samfund Steffen Hartje

Udvikling af lokale styringsnetværk
Fritid & Samfund har i samarbejde med Varde Kommune det seneste år været engageret i et projekt i kommunen om fornyelse af den klassiske foreningsmodel. Varde Kommune har et omfattende og velfungerende foreningsliv. Dog er det her som andre steder ofte de samme personer, der sidder tilbage med opgaverne ude i foreningerne. Projektet har gennem netværksstyring og kortlægning af det lokale foreningsliv arbejdet på at få flere involveret i det frivillige arbejde.

Der er i december 2011 udgivet en publikation om erfaringerne fra projektet. Man kan downloade publikationen her

 

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd