Fritid & Samfund

Network governance

Forfatter: Steffen Hartje

 

Notat om hvordan man kan styrke det deltagende demokrati

Network governance: A way to strengthening the participative democracy. (download) 

Af: Tidl. sekretariatschef, Steffen Hartje, Fritid & Samfund.

Medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd